17:36:26 1396/11/6

تازه ترین آمار فروش فیلم های در حال اکران

«دختر عمو و پسر عمو» و «سد معبر» میلیاردی شدند/شروع خوب «پل خواب»تازه ترین آمار فروش فیلم های در حال اکران:

آینه بغل: ۱۴میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان

خالتور: ۷ میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان

ثبت با سند برابر است:۳میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان

قاتل اهلی:۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان

دختر عمو و پسر عمو: ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان

سد معبر: ۱ میلیارد و ۶۰میلیون تومان

آذر: ۹۵۰ میلیون تومان

حریم شخصی: ۷۴۰ میلیون تومان

عشقولانس: ۶۳۰ میلیون تومان

خانه کاغذی:۶۱۰ میلیون تومان

شکلاتی:۵۷۰ میلیون تومان

پل خواب: ۴۱۰ میلیون تومان

کمدی انسانی: ۳۲۰ میلیون تومان

اشنوگل: ۲۴۰ میلیون تومان

فهرست مقدس: ۲۳۰ میلیون تومان

کلیله و دمنه: ۱۷۵ میلیون تومان

آپاندیس:۶۲ میلیون تومان

آرمانشهر: ۱۱میلیون تومان

افسانه گل آباد:۳۰۰ هزار تومان

0
0

نسخه قابل چاپ
نظر ها